Únikové hry Escape Rooms Prague jsou bezpečné

hráči únikové hry

Úvodem musíme poznamenat, že na únikové hry nejsou z pohledu zákona kladeny žádné nestandardní, ani nadstandardní bezpečnostní požadavky. Nejvíce záleží na umístění samotné hry, úředně na provozovně. Jinak vypadají bezpečnostní řešení pro hry umístěné např. v nákupním centru, kde existují většinou nadřazené požárně bezpečnostní řešení pro celou budovu, a jinak pro hry umístěné v bytech, nebytových prostorech, prodejnách, skladech, nebo ve sklepeních.

Základní požadavky na bezpečnost jsou obsaženy již ve stavebním zákoně. Každá stavba musí splňovat bezpečnostní kritéria obsažené v jednotlivých paragrafech a musí být před užíváním vždy řádně zkolaudovaná.

Obavy o bezpečnost

Obavy o bezpečnost v únikových hrách narostly, zejména po lednové tragédii v Polském Koszalinu. Během únikové hry zde přišlo o život pět 15letých dívek. Zejména z tohoto podnětu pracovníci stavebních úřadů přijali za vlastní, do té doby v kolaudačním řízení neznámé slovní spojení, „únikové hry“. Všechny „Escape roomy“ v současné době tedy musí být zkolaudovány pro daný účel, s užíváním pro únikové hry.

Obecně, během hry, stejně tak jako během jakékoli jiné činnosti v uzavřeném prostoru je nutné zajistit bezpečnost. Podmínky kolaudace tak přirozeně vznikly ve chvíli, kdy byl kontrolní úřad schopen zdánlivě nestandardní provoz popsat.

Jde doslova o to, co se stane když … , když se Vám bude chtít na toaletu, když se Vám udělá špatně, extrémně když se ocitnete bezprostředně v ohrožení života. Tedy potřebujete lékaře, zavolat pomoc, propukne požár.

Ve starších budovách, sklepeních a řekněme v bizarnějších prostorech pro únikové hry, je problém zejména s dokumentací, zastaralou elektroinstalací atd … Z toho důvodu byly označeny jako rizikové a nevyhovující. Zde můžete nahlédnout do shrnující zprávy kontrol hasičského záchranného sboru.

Únikové hry 4. generace

Únikové hry, s jednotlivými úkoly a elementy, jsou pro svůj účel navrhovány a stavěny tak, aby neměly na první pohled viditelný východ. Celá hra pak většinou není umístěna do jedné místnosti, ale do více místností propojených tajnými průchody. Je to proto, aby bylo docíleno momentu překvapení hráčů během hry. V novém modernějším pojetí her, her tzv. 2.,3.,4. generace jsou v místnostech v zájmu bezpečnosti označené nouzové východy, místnosti mají dle požárně bezpečnostního řešení, tepelné a kouřové čidla a nouzové osvětlení. Všechny místnosti jsou monitorovány kamerovým systémem, s nepřetržitým dohledem personálu. Technické zajištění úkolů (zejména pak otevírání dveří a schránek) je zajištěno rozpojením (magnetů). Tedy dojde k otevření, v případě výpadku elektrického proudu. V rámci bezpečnosti lze také úplného rozpojení všech elementů docílit jedním nouzovým tlačítkem. Elektrické rozvody se kterými se hráč během hry setká, jsou pod bezpečným malým napětím 12V.

Naše únikové hry Escape-rooms-Prague jsou bezpečné. Máme propracované požárně bezpečnostní řešení, proškolený personál, prostory jsou řádně zkolaudované. Naše hry jsou navrženy tak, aby jednotlivé úkoly, překážky avýchody v případě ohrožení, v jakékoli okamžiku hry, směřovaly k ukončení a úniku.

Rozhodně se nemusíte bát, pokud budete hrát únikové hry v Escape-rooms-Prague. Pokud máte stále pochybnosti, můžete si před hrou prostudovat bezpečnostní pokyny.