ÚNIKOVÁ HRA ĎÁBLOVA BIBLE

PRASTARÉ TAJEMSTVÍ 7 SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ

Ďáblova bible je největší ručně psaná kniha světa. Byla sepsána okolo roku 1200 v benediktínském klášteře v Podlažicích. Podle tamní legendy se mnich, odsouzený k zazdění zaživa, měl vykoupit právě sepsáním knihy. Kniha obsahuje veškeré tehdy dosud známé vědomostí lidstva a byla sepsána během jediné noci.
Údajně za pomoci ďábla, který je v knize podivně vyobrazen na straně 84?

Bohužel již v dávnověku bylo vyříznuto 8 důležitých listů, nikdo přesně neví proč a co obsahovaly. Pokusy o jejich znovu nalezení po staletí ztroskotávaly, až do nedávna.
Objevem v pražské Černé růži, legenda znovu ožívá. Tajemné listy jsou zkouškami sil dobra a zla. Zároveň jsou klíčem k cestě ke knize knih. Hrajte a pokud budete do 60 min. úspěšní, kniha Vám vydá svá tajemství.

bible-rating

KAPACITA: 2-6 HRÁČŮ

Všechny volné termíny

On-line rezervace